Уелнес за всеки

Понятието „уелнес” се интерпретира доста свободно. „Уелнес е всичко, което се отразява добре на моето тяло и дух”, „уелнес е да се отпуснеш и да релаксираш, да събереш физическа и духовна сила”, „уелнес е да направиш нещо за твоето здраве и красота”, „уелнес е да постигнеш хармония между твоето тяло и природата” и т.н. Повечето мъже свързват понятието с представата „да бъдеш физически здрав и активен”, „да събереш сили”, „да се позанимаваш със спорт и след това да направиш сауна” или с други думи преди всичко със здраве, спорт и наслаждение от приятна умора. В представите на жените уелнесът е свързан с отпускане на тялото, с релаксация, с процедури за красота, както и природосъобразно хранене. Някои хора възприемат уелнеса като нещо пасивно (да се отпуснеш, да се насладиш), от други като активно занятие (спорт, естествено натоварване на тялото). Но всичко казано досега е недостатъчно, за да опише понятието „уелнес”.

Във всички случаи един от основните елементи на уелнеса е укрепването на здравето на индивида. Затова неслучайно световната здравна организация (WHO) включва уелнеса наред с природолечението, алтернативната медицина, суровоядството и фитнеса като част от понятието „здраве , разбирано не като състояние на тялото, а като един постоянен процес на оптимизация на възможностите на тялото и преди всичко в смисъл на превантивност по отношение на възможни заболявания. Но свеждането на уелнеса само до здравето на индивида (при това следва да се прави разлика между уелнес и медицински туризъм) и до получаването на приятни усещания и преживявания от консумацията на неговите продукти и услуги е непълно и погрешно.

Основната идея на уелнеса е възстановяването на баланса, на хармония между тялото, духа, социалната среда, културата и религиозните виждания на индивида. При това възстановяването на този баланс може да стане само по пътя на вътрешно убеждение и вътрешна мотивация и не само по пътя на потребление на уелнес продукти и услуги. То изисква радикално изменение на начина на живот.

Понятието „уелнес” включва:

 • здраве и природосъобразно и екологично хранене;
 • красота и грижи за тялото (anti-agenin);
 • отпускане и антистрес;
 • фитнес и движение (виталност);
 • душевна хармония и медитация;
 • морално-етично укрепване;
 • социално здраве и контакти.

С други думи, уелнес е средство за укрепване на тялото, духа и душата на индивида. Много учени, които се занимават с глобалните тенденции на развитие, смятат, че уелнесът не е модно явление, а глобална тенденция. Според Нефьодов (Nefiodow) здравето и уелнесът ще бъдат определящи фактори на следващия дългосрочен конюнктурен цикъл, което означава, че уелнесът ще оказва силно влияние върху икономическото развитие в света през следващите 40-60 години. Нефьодов дефинира здравето на човека като взаимодействие на чувството за реална самооценка, на позитивно отношение към собственото тяло, на една хармонична, балансирана обкръжаваща природна и социална среда, на стабилен кръг от приятели, на смислена, изпълваща с положителни емоции работа и добри и заслужаващи по-нататъшен живот бъдещи цели. Воденето на уелнес начин на живот включва част от следните направления и програми:

Първо направление: TASTE WELL

По това направление могат да се предлагат следните програми:

 • Програма за детоксикация и намаляване на теглото чрез пиене на пресни зеленчукови и плодови сокове;
 • Програма за детоксикация и намаляване на теглото чрез вегетарианска диета;
 • Програма за детоксикация и намаляване на теглото чрез ензимна диета;
 • Програма за детоксикация и намаляване на теглото чрез медолечение;
 • Програми за детоксикация и намаляване на теглото чрез пиене на родопски чайове;
 • Програма за природосъобразно хранене „Добро начало”;
 • Програма за пречистване на тялото и духа чрез хранителни режими в съответствие с дълговечните християнски ценности и християнски добродетели за пречистване чрез пости: 4 режима, заимстващи идеи съответно от Великия пост, Петровия пост, Богородичния пост и Рождественския (Филиповия) пост;
 • Програма „Пет поредни дни” за детоксикация на тялото на основата на суровоядството и други.

Направлението TASTE WELL Включва програми за телесно пречистване (детоксикация) и нормализиране на теглото на основата на специфичен за Средните Родопи режим на хранене, включващ традиционни и специални родопски блюда, приготвени по стари рецептурници и оценени от диетолози и специалисти по храненето, включващи и програми за телесно раздвижване в зависимост от възрастта.

През 2000 г. Световната здравна организация обяви затлъстяването като глобална епидемия и основен риск за здравето на човека. Това не е изненадващо, като се има предвид факта, че повече от един милиард от хората на планетата страдат от затлъстяване.

Наднорменото тегло води до увеличаване обема на кръвта и вследствие на това до високо кръвно налягане и сърдечно съдови заболявания.То увеличава риска от заболяване от диабет, натоварва допълнително ставите и гръбначния стълб и с напредване на възрастта затруднява мозъчните функции. С други думи, намалява продължителността на живота. Програмите на “Detox Zona” за нормализиране на теглото се опират на съчетаване на следните принципи: привеждане на режима на живот в съответствие с естествените биоритми на организма, въвеждане на режим на природосъобразно хранене, нормализиране на емоционалното състояние с помощта на антистресови техники и повишаване на физическата активност чрез целенасочено ежедневно физическо натоварване на тялото.

Второ направление: LOOK WELL

Могат да се предлагат следните основни програми по това направление:

 • Програма „Ароматерапия”;
 • Програма с мед при целулит и затлъстяване;
 • Програма бодирепинг с водорасли;
 • Програма „Таласо вита”;
 • Програма „Терапия за лице и шия” и други

Трето направление: BE WELL

По това направление могат да се предлагат следните програми:

 • Програма „Петте тибетски упражнения” за групи от десет-петнадесет души, съчетаващи традиционните ритуални практики със съвременната медицина;
 • Програма „Упражненията на Нурбеков”;
 • Програма „фитнес”;
 • Програма „ТанцуВай с мен” и други

 

Четвърто направление: GO WELL

По това направление се предлагат следните програми:

 • Програма „Туристически маршрути В Родопите”;
 • Програма „По светите места”;
 • Програма „Оф-роуд”;
 • Програма „Вело тур”;
 • Програма „фотосафари” и други