Живей добре!

         Йога практики – физическо и духовно здраве

         Йога е пътят, който води човека към опознаване на себе си. Тя му помага също да направи тялото си здраво и силно и да го освободи от всякакви токсини и ненужни вещества, които смущават функционирането му. Тя го изправя пред бъркотията в ума и пред грешките и комплексите в неговата личност. Помага му да се освободи от ограничения си начин на мислене, от мненията и идеите, с които обществото и заобикалящата го среда са напълнили мозъка му. Тя го води обратно към неговия собствен център и му помага да открие себе си, да разбере кой е той в действителност и какво всъщност иска от живота.

         Практики:

Асана (йогийска поза)

Асаните укрепват тялото, подобряват здравето и гъвкавостта, премахват енергийните блокажи и напрежението. Асаните, които се преподават в заниманията по йога, са класически пози, които се усложняват постепенно. При упражняването на асаните, атмосферата не е състезателна, а акцентът се поставя върху осъзнаването. Със задълбочаването на опита, на ученика се преподават по-сложни и трудни практики.

Пранаяма (дихателна практика)

Работата върху дишането е вторият основен компонент в часовете по йога. Целта на пранаяма е да събуди, балансира и разшири праната (виталната енергия) в човешкия организъм. Пранаяма е полезна и за постигане на релаксация и намаляване на умствените и емоционални смущения. Практикуването на пранаяма започва с осъзнаване на естественото дишане и се усъвършенства чрез дълбоко, спокойно дишане чрез разнообразни енергизиращи и стимулиращи практики.

Йога нидра

Това е несложна, направлявана медитация, която се упражнява в легнало положение и често е любима практика на учениците по йога. Тя съдържа систематична релаксация на всички нива на човека – от физическото до психическото и зарежда с чувство на блаженство, при което тялото и умът спят, но осъзнаването остава активно – нещо като сънуване в будно състояние.

Медитация

Медитацията разширява способността да осъзнаваме и създава спокойствие, ведрост и съсредоточаване, което в края на краищата води до по-дълбоко осъзнаване на вътрешната ни същност. Медитацията има големи възможности и като средство за подобряване на концентрацията, волята и устойчивостта към стреса. Тя ни позволява да се носим по вълните на живота, без те да ни безпокоят. Медитационните техники се преподават строго систематично и курсовете могат да включват осъзнаване на тялото, осъзнаване на дишането, наблюдение на мислите и мантра (звук). Въпреки че за някои от тях има специфични изисквания, единственото качество, което е необходимо е не т. нар. „контрол върху ума“, а наличието на искрено желание да задълбочим вътрешното си опознаване. При подходящо ръководство ученикът може да изучи медитационните практики и да им се наслаждава.

Упражненията на Нурбеков

При първото занимание водещият провежда беседа за основните схващания от Древния изток:

1) болестта е нарушено равновесие между силите в организма;

2) необходимо е да се отстраняват причините, а не да се лекуват последствията;

3) ние – нашият организъм и нашето съзнание – трябва активно и преди всичко да участваме в този процес.

Участниците в курса в процеса на заниманията трябва сами да се убедят в следното: човекът не е комплект от органи, а цялостна сложна система от физически и нематериални компоненти, които са взаимосвързани и зависими помежду си. Те трябва да се изследват и да се следи равновесието помежду им. Леченията с медикаменти, психопроцедурите, оперативните интервенции са само едно външно вмешателство, хуманитарна помощ за решаване проблемите на човешкия организъм. Най-важният лекар е самият човек.

Комплекс от упражнения:

Точков масаж на глава е един пръст

Масажът се прави последователно по посока на часовниковата стрелка и обратно.

Масажират се следните точки:

1) трето око;

2) двете точки на синусите;

3) точка между горна устна и нос;

4) точка под долна устна (вдлъбнатина);

5) двете точки на отстрани на долната челюст (под ушите);

6) двете точки на слепоочията;

7) две точки (странично) на тила;

8) една точка в средата на тила (над хипоталамуса).

Масажът се извършва с цел подготовка на цялото тяло за физическите упражнения.

„Вземам и давам на света“

Упражнението се изпълнява с високо вдигнати ръце над главата и с повдигане на пети и движение на китките като при вземане (10 пъти) и същото с движението на китките като при даване. При изпълнението, тялото е силно изпънато и максимално изнесено нагоре.

Упражнение за глава

Наклони напред, назад, на двете страни, въртене около оста ѝ и упражнение „Костенурка“ (главата се накланя и след това се изтегля силно напред, завърта се от това положение последователно на ляво и на дясно и се връща в изходно положение).

Упражнения за ръце

Ръцете са напред, вдигнати хоризонтално на пода. Раздвижват се последователно дланите с въртене в двете посоки, пръстите със сгъване и разгъване. Дланите вертикално разположение се завъртат навън и навътре една към друга. Ръцете са изнесени встрани хоризонтално на пода и се завъртат последователно от раменете по часовниковата стрелка и обратно. Редуват се лява и дясна ръка. При въртенето трябва да се усети изтръпване в пръстите. От същото положение ръцете се свиват в лактите и се въртят едновтеменно по часовниковата стрелка и обратно.

Упражнения за раменете

Последователно повдигане на ляво и дясно рамо. Едновременно повдигане на ляво рамо, ляв крак и дясно рамо, десен крак. Едновременно наклони с двете рамене напред и връщане в обратно положение.

Упражнение за тялото

Изпълнява се с повдигане на ляво рамо с ляв крак, едновременно с това дясна ръка преминава в дъга над глава до ляво със силно разтягане на цялото тяло. Изпълнява се последователно за лява и дясна част на тялото.

Ръцете са вдигнати в страни и са свити в лактите с длани върху раменете. Краката са леко свити, с раздалечени на 15 см стъпала и върхове на пръстите, леко обърнати един към друг. Завъртане на цялото тяло от кръста нагоре с поглед назад, като ръцете запазват хоризонталното си положение. Смяна на посоката.

Упражнения за таза и кръста

Положението на краката са като при предишното положение. Тазът е стегнат и се изнася първо назад максимално, като горната част на тялото трябва да запзи изправеното си положение. След това тазът се изнася напред със стягане и пак се връща назад. Упражнението се изпълнява и в лявата, и в дясната посока. След изпълнение на упражненията, необходимият брой пъти започва последователно изнасяне на таза напред, встрани, назад на другата страна (въртене). Изпълнява се 3-4 пъти.

Упражнения за краката

Тялото е в изправено положение. Единият крак се повдига под 30 градусаи стъпалото се завърта последователно в двете посоки по 3-4 пъти във всяка. Кракът се свива в коляното като бедрото е успоредно на пода. Долната част се завърта кръгообразно в двете посоки по 3-4 пъти.

Каране на ски на място

Упражнение, при което краката са леко свити в коленете, а стъпалата са раздалечени отново на 15 см и с двата крака едновременно се правят въртеливи движения, както при каране на ски.

Общи упражнения

Усукване на тялото. Кракакта са както при предното положение. Ръцете са свободно горе встрани. Тялото се усуква, завърта, като целта е при завъртане на ляво да се види върхът на десния крак и обратно. От същия стоеж ръцете са свободно горе встрани, тялото се накланя силно назад от кръста, като главата остава в нормално положение.

Всяко упражнение се повтаря по 8 пъти (без точковия масаж). Цикълът упражнения завършва с отпускане на тялото с треперливи движения от главата към краката и обратно. За максимално освобождаване участниците се приканват да извършат това с вик.

Източник: Нейчев, П., П. Граматиков.Уелнес за всеки, Бизнес АД, Пловдив, 2009